Opublikowano

Odczyn pH w Uprawie Marihuany, Konopi Indyjskich

Odczyn pH, Uprawie, Uprawa, Hodowli, Hodowla, Marihuany, Konopi Indyjskich

Odczyn pH to miara równowagi kwasowo-zasadowej roztworu. Wartości podaje się w skali 1-14, gdzie 1 oznacza najwyższą kwasowość, 7 odczyn obojętny, a 14 odczyn najbardziej zasadowy. Większość substancji odżywczych rozpuszcza się w roztworach o pH 6-7.

W przypadku, gdy pH roztworu opuści ten zakres substancje wytrącają się i stają się niedostępne dla roślin, przez co ich rozwój zostaje zahamowany. Zazwyczaj roślina rosnąca w kwaśnym podłożu jest mała, a jej przyrost nie przekracza kilku centymetrów w ciągu 2-3 miesięcy. Rośliny w podłożu zasadowym są słabe i często chorują.

Odczyn pH mierzy się za pomocą specjalnych papierowych wskaźników lub pH-metru. Wskaźnik umieszcza się w wodzie lub podłożu i sprawdza wynik. Wskaźniki są dostępne w profesjonalnych sklepach ogrodniczych.

Jeżeli wynik nie zawiera się w idealnym zakresie 6,2- 6,8 należy dodać odpowiednich substancji. Sklepy ze sprzętem do hodowli hydroponicznych oferują automaty, które samoczynnie ustalają poziom pH. Odczyn pH można stabilizować stosując powszechnie dostępne chemikalia – sodkę, popiół albo wapno gaszone przy odczynie kwaśnym, a kwas azotowy lub siarkowy, kwas cytrynowy lub octowy, gdy odczyn jest zasadowy. Gdy ustali się ilość substancji potrzebnej do ustabilizowania pH proces jest szybki i łatwy. Rośliny wpływają na odczyn podłoża ponieważ wydalają różne substancje. Również mikroorganizmy żyjące w podłożu zmieniają jego odczyn. Odczyn pH należy wiec mierzyć przy każdym podlewaniu, lub zmianie wody. Należy mierzyć pH wody, która przeszła już przez system. Odczyn wody, która przeszła przez kwaśne podłoże może się obniżyć. Używając podłoży o wysokim odczynie pH, takich jak np. wełna mineralna do podlewania używa się wody o niskim pH.

Poziom pH należy sprawdzać i stabilizować przy każdym podlewaniu.

Zostaw ocenę
[Głosów: 6 Ocena: 5]