Opublikowano

Nałóg Spożywania Marihuany Tkwi w Genach

spożywanie marihuany z thc a geny

Dlaczego jedni rozwijają uzależnienie od spożywania marihuany (lub też innych używek i narkotyków) a inni nie? Według aktualnych badań nasze geny mają zakodowane ryzyko rozwinięcia uzależnienia od marihuany.

Niektórzy ludzie w wyniku swojego uzależnienia popadają w bardzo duże tarapaty, które wiążą się z poważnymi konsekwencjami, jak utrata pracy, długi, czy nawet utrata kontaktu z przyjaciółmi i rodziną. Ich nałóg jest jednak tak silny, że nie są oni w stanie stawić mu czoła. Dopiero odpowiednia terapia odwykowa skutecznie pomaga w rzuceniu nałogu. Ale co odróżnia ludzi, którzy szybko i bardzo intensywnie popadają w nałogi od innych, którzy sporadycznie spożywają używek lub którzy bez większych problemów przestają ich spożywać?

Badania pokazują, że w przeciwieństwie do czasów sprzed kilku dekad, palenie nie musi być zachowaniem odbiegającym od normy. Około 43% wszystkich młodych dorosłych w wieku od 18 do 25 lat próbowało już marihuany. Często do pierwszego kontaktu z marihuaną dochodzi w gronie przyjaciół, a następnie stanowi on nieodzowną część spotkań towarzyskich. Dla większości ludzi konsumpcja pozostaje wydarzeniem społecznym, ale dla niektórych uzależnienie staje się coraz bardziej indywidualną sprawą.

Około Jedna Na Dziesięć Osób Uzależnia Się Od Konopi Indyjskich

Stopniowo zmienia się motywacja do palenia. Chociaż początkowo decydujący jest tzw. czynnik zabawy, to osoba uzależniona coraz częściej używa marihuany do odurzania się w samotności. Konsumpcja ma funkcję radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami, takimi jak lęk, trudności z zasypianiem lub nuda. Dla niektórych konsumentów jointy stają się w pewnym momencie codziennością. Nierzadko dochodzi do uzależnienia. Oznacza to, że tracisz kontrolę nad swoją konsumpcją. Szacuje się, że około 9 procent, czyli jedna na dziesięć osób zażywających konopie indyjskie, rozwija uzależnienie.

Istnieją już dowody na to, że geny mogą odgrywać ważną rolę w rozwoju uzależnienia od narkotyków. Ostatnie badania dotyczące zażywania konopi indyjskich potwierdzają dotychczasowe ustalenia. W związku z tym upodobanie do konopi indyjskich nie jest przypadkowe. Kierownik badań Emma Johnson i jej zespół wykazali, że droga osób zażywających konopie indyjskie, od pierwszego kontaktu do regularnego zażywania, można w pewnym stopniu przewidzieć na podstawie określonych genów.

Na początku naukowcy wykorzystali dane z dużego badania ludzkiego genomu. Genom jest całością informacji genetycznych. Johnson i jej zespół zidentyfikowali geny, które są częściej związane z używaniem konopi indyjskich. Na tej podstawie zespół wyliczył tzw. poligeniczny wskaźnik ryzyka dla zażywania konopi indyjskich. Następnie zespół ocenił dane uzyskane z badania śródokresowego, w którym wzięło udział 1167 nastolatków i młodych dorosłych w wieku od 12 do 30 lat. W dwuletnim cyklu uczestnicy byli pytani m.in. o zażywanie konopi indyjskich. U wszystkich respondentów wcześniej obliczono poligeniczny wynik ryzyka dla rozwoju uzależnienia od konopi indyjskich.

Geny Mają Związek z Intensywnością Spożywania Marihuany

Zidentyfikowano trzy różne schematy konsumpcji: największa grupa składała się z 844 osób, które nigdy nie zażywały konopi indyjskich lub zażywały je w niewielkim stopniu w ciągu całego przebiegu badania. 186 młodych ludzi rozwinęło silną konsumpcję, która utrzymywała się na stosunkowo wysokim poziomie nawet w wieku 30 lat. U trzeciej, umiarkowanej grupy na przestrzeni lat odnotowano wzrost konsumpcji. Wskaźniki wzrostu były jednak znacznie niższe niż w grupie intensywnego zażywania.

Analiza obszernych danych wykazała, że można było stosunkowo dobrze przewidzieć przynależność do grupy na podstawie poligenicznego wyniku ryzyka. Oznacza to, że im wyższy wynik, tym bardziej wzrosło spożycie konopi indyjskich na przestrzeni lat. Chociaż czynniki społeczne, takie jak krąg przyjaciół zażywających konopie indyjskie, były również istotne, wskaźnik poligeniczny był niezależnym czynnikiem ryzyka. Oznacza to, że z jednej strony krąg przyjaciół może zachęcać do zażywania narkotyków, z drugiej strony osoby narażone mogą nieświadomie zaprzyjaźnić się z rówieśnikami zażywającymi konopie indyjskie.

Badania prowadzone przez Chandni Hindocha z University College London dostarczyły nowych informacji na temat sposobu, w jaki geny zwiększają skłonność do nałogu. W badaniu wzięło udział 48 osób w wieku od 16 do 23 lat. Zwyczaje konsumpcyjne uczestników wahały się od okazjonalnego do codziennego spożywania marihuany.

Nosiciele Niektórych Wariantów Genów Zwracają Większą Uwagę Na Bodźce Związane z Konopiami Indyjskimi

Zespół badawczy zbadał, czy i w jaki sposób pewne warianty genów wpływające na funkcjonowanie układu endokannabinoidowego wpływają na zachowanie uczestników. W tym celu badacze podawali probantom albo konopie indyjskie, albo placebo. Obie substancje zostały wcześniej zwaporyzowane, czyli odparowane i napompowano nimi balony. Następnie uczestnicy musieli inhalować zawartość balonów. W ten sposób nie wiedzieli, co wdychają.

Specjalistyczne testy pozwoliły określić, w jakim stopniu uwagę uczestników przyciągnęły bodźce związane z konopiami indyjskimi i jak wyraźna była ich potrzeba zapalenia jointa. Miało to na celu sprawdzić, czy probanci są zaspokojeni obecnym stanem odurzenia, czy mają ochotę na więcej. Oba testy zostały przeprowadzone zarówno na czczo, jak i po inhalacji odparowanego THC.

Zespół badawczy skupił się zatem na konkretnych aspektach uzależnienia, a nie na ogólnym wskaźniku uzależnienia od konopi indyjskich. Chcieli oni uzyskać bardziej szczegółowy obraz tego, w jaki sposób pewne warianty genów wpływają na motywację i uwagę, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do rozwoju uzależnienia.

W rezultacie zaobserwowano znaczący wpływ na badane geny. Na przykład osoby z określonym wariantem genu wpływającym na układ endokannabinoidowy wykazywały większą potrzebę spożycia marihuany, nawet jeśli wcześniej wdychali THC. Ponadto ich uwaga była bardziej skupiona na zdjęciach związanych z konopiami indyjskimi. Cechy genetyczne danej osoby mogą zatem przyczynić się do zwiększenia jej zainteresowania konopiami indyjskimi, a tym samym do zwiększenia ryzyka uzależnienia podczas eksperymentowania z uzależnieniem.

Zdaniem zespołu badawczego z technicznego punktu widzenia możliwe jest badanie osób w celu ustalenia, czy są one nosicielami wariantu genu związanego ze zwiększonym ryzykiem uzależnienia. Może to być przydatne przed podaniem marihuany w celach leczniczych. Konieczne są jednak dalsze badania, zanim takie testy staną się praktyczne.

Na preferencje i skłonności wpływają między innymi geny. Według najnowszych badań niektóre warianty genów wydają się mieć istotny wpływ na to, jak bardzo dana osoba czuje pociąg do spożywania konopi indyjskich.

Czy zatem niektórzy ludzie nieuchronnie są zdani na swoje geny i nie mogą nic zrobić, aby zapobiec uzależnieniu? Z pewnością nie, ponieważ obecność pewnych genów nie może w pełni wyjaśnić lub przewidzieć naszego zachowania, ale przynajmniej wskazać kierunek, w którym zmierza. Zmiana zachowania, taka jak na przykład abstynencja od niektórych substancji, może być dla niektórych osób trudniejsza niż dla innych, ale z pewnością nie jest nieosiągalna.

Zostaw ocenę
[Głosów: 4 Ocena: 5]